Γιατρός για μεταμόσχευση μαλλιών(ο καταλληλότερος)-Dr Καραλέξης

  • Αρχική
  • Άρθρα
  • Γιατρός για μεταμόσχευση μαλλιών(ο καταλληλότερος)-Dr Καραλέξης
31 Αυγούστου, 2020

Ο καταλληλότερος γιατρός για να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών στις Η.Π.Α. μπορεί να είναι οποιασδήποτε ειδικότητας, ακόμη και General Practitioner, αρκεί να έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση σε ειδικό course διάρκειας συνήθως 1-2 ετών επάνω στο hair transplantation σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και ιδρύματα. Έτσι μόνο είναι νομικά κατοχυρωμένος απέναντι στον ασθενή του.
Στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αρκετοί γιατροί άνευ ειδικότητας ή σε αναμονή για αυτήν πραγματοποιούν επεμβάσεις για το λόγο ότι δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης. Η εκπαίδευση του συγκεκριμένου γιατρού γίνεται από άλλον μη ειδικό γιατρό ο οποίος παραιτείται από την εργασία αυτή επειδή συνήθως ξεκινά ειδικότητα και θα μπορεί έτσι να βγάζει τα προς το ζην.
Μερικοί υποψήφιοι για μεταμόσχευση είναι ακατάλληλοι διότι παρουσιάζουν κατά την εξέταση από Δερματολόγο κάποιο πρόβλημα που απαγορεύει την όλη διαδικασία ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά για μια επιτυχημένη εμφύτευση. Για αυτό η εξέταση από έμπειρο στις παθήσεις των τριχών Δερματολόγο είναι προαπαιτούμενη, πράγμα που δεν διαθέτουν πολλά από τα κέντρα μεταμόσχευσης μαλλιών.
Κάποιοι πάλι πλαστικοί χειρουργοί θεωρούν ότι το αντικείμενο της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι καθαρά δικό τους, αγνοώντας την εξειδίκευση της Δερματοχειρουργικής η οποία υφίσταται διεθνώς, ίσως επειδή δεν έχουν κάνει καθόλου σπουδές στο εξωτερικό. Είναι γνωστό ότι ένας Δερματολόγος μετά από μετεκπαίδευση στο εξωτερικό μπορεί να κάνει επεμβάσεις χειρουργικής στο δέρμα.
Τέλος μερικοί συνάδελφοι ενώ δηλώνουν ειδικοί της μεταμόσχευσης μαλλιών δεν την κάνουν οι ίδιοι και την παραπέμπουν αλλού ή υποστηρίζουν ότι θα την κάνουν οι ίδιοι αλλά την ημέρα της επέμβασης μπαίνει στην αίθουσα επέμβασης άλλος αντί για αυτούς με την πλήρη άγνοια του ασθενούς.

Scroll to Top

Φόρμα Επικοινωνίας

info@atwa.gr