Μεταμόσχευση μαλλιών, 25th International Society of Hair Restoration Congress
09/10/2017
CNN Greece: Μεταμόσχευση μαλλιών – Παγκόσμια διάκριση για Έλληνα Δερματολόγο
28/09/2018

Δερματοχειρουργός, Dr Καραλέξης

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Dr ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ

Στο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας που έλαβε χώρα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα και στην κλινική Ρέα από 1-4 Φεβρουαρίου 2018, ο Δερματοχειρουργός Δρ Απόστολος Καραλέξης παρουσίασε την τεχνική της τοπικής αναισθησίας με τον ελάχιστο πόνο στη μεταμόσχευση μαλλιών καθώς και την κορυφαία τεχνική της Power FUE.