ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Dr ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ