ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τη Λιποαναρρόφηση στη Λιπογλυπτική δεν απαιτείται η χρήση γενικής αναισθησίας.