ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Η λιπογλυπτική στην Αθήνα στη Derma Hair Clinic είναι η πλέον διαδεδομένη επέμβαση αφαίρεσης ανεπιθύμητου λίπους, η οποία εκτελείται από Δερματοχειρουργούς και Πλαστικούς Χειρουργούς. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τη Λιποαναρρόφηση στη Λιπογλυπτική δεν απαιτείται η χρήση γενικής αναισθησίας και έτσι θεωρείται μία ασφαλέστατη μέθοδος.