Μεταμόσχευση Μαλλιών-Οδηγίες μετά από Power FUE-Dr Καραλέξης

31 Αυγούστου, 2020

Πρόοδος και προσδοκίες μετά από την Power FUE
Εάν ο ασθενής ακολουθεί τις μετεγχειρητικά οδηγίες προσεκτικά, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι σχεδόν εντελώς μη ανιχνεύσιμη μετά από 10-15 ημέρες.

Στους ασθενείς δίνονται φάρμακα για το ¨πρήξιμο¨ κατά τη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης Power FUE, αλλά μερικές φορές οι ασθενείς μπορεί να εξακολουθούν να βιώνουν πρήξιμο στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια. Αν μια τέτοια κατάσταση εμφανίζεται, είναι σχεδόν πάντα σίγουρο ότι θα φύγει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας.

Οι μεταμοσχευθείσες τρίχες αρχίζουν να αυξάνονται περίπου μετά 10 εβδομάδες. Σε διάστημα περίπου 6 μηνών η τρίχα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλλωπιστεί και, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως εντός ενός έτους.

Λίγους μήνες μετά την επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών Power FUE, πριν η νέα τρίχα αρχίσει να αυξάνεται, μπορεί να υπάρξει κάποια αποδυνάμωση και λέπτυνση του αρχικού όγκου των μαλλιών σας, έτσι ώστε η μεταμοσχευμένη περιοχή μπορεί προσωρινά να εμφανίζεται ελαφρώς πιο λεπτή. Αυτή είναι μια σύντομη φάση και θα διορθωθεί όταν η νέα τρίχα αρχίζει να αυξάνεται. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας.

Scroll to Top

Φόρμα Επικοινωνίας

info@atwa.gr