Μεταμόσχευση μαλλιών Derma Hair Clinic στην Αθήνα

Η μεταμόσχευση μαλλιών – εμφύτευση στην κλινική Derma Hair στην Αθήνα  παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο και στο 2018. Τα αυξημένα αιτήματα μεταμόσχευσης μαλλιών αφορούν σε μεταμοσχεύσεις μαλλιών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Η 100% επιτυχία είναι δεδομένη και εγγυημένη. Αυτό πιστοποιούν τα πολυάριθμα περιστατικά μεταμόσχευσης μαλλιών, και κυρίως οι ασθενείς επισκέπτες από το εξωτερικό.